In Zweden zijn er haast geen scholen voor buitengewoon onderwijs

6 februari 2015

Bij ons hebben een aantal ministers van onderwijs spreekwoordelijk hun tanden stukgebeten op de hervorming van het buitengewoon onderwijs (buo). Het werkveld vond ze te ver gaan, in de praktijk niet werkbaar, onrealistisch ... Laat staan dat er een draagvlak was voor de afschaffing van het buo.

Uiteindelijk heeft het Vlaams Parlement vorig jaar per decreet beslist om vanaf volgend schooljaar een beperkte wijziging aan te brengen aan typestructuur van het buo.

In Zweden blijkt er wel een draagvlak te bestaan voor inclusief onderwijs. Het basisprincipe van het Zweedse onderwijsmodel is dat elk kind in staat moet zijn om naar de dichtstbijzijnde school te gaan. En als dat kind een handicap heeft, of geen Zweeds spreekt, dan moet de school tegemoet komen aan de specifieke behoeftes van het kind. Het gevolg daarvan is dat het buo in Zweden nagenoeg is afgeschaft, zo lezen we in de Sueddeutsche Zeitung.

De Unesco heeft het Zweedse inclusieve onderwijs vorig jaar trouwens geprezen als hét model voor de integratie van kinderen met een handicap in het gewone onderwijs.

Onze man in Zweden is tevens leerkracht. Benieuwd naar zijn ervaringen met het inclusieve onderwijs.

Radio 1 Select