Wat als... de koffie op raakt?

12 april 2019
Zwitserland houdt strategische voedselvoorraden aan voor tijden van oorlog, natuurrampen en epidemieën. Dat is duur, en de regering wil tegen 2022 koffie van de lijst voedingswaren schrappen, omdat het geen levensnoodzakelijk voedingsmiddel is. Hoe zit dat eigenlijk bij ons?

Zwitserland is aan alle kanten ingesloten door andere landen, en dat kan bij rampen problemen geven bij de bevoorrading van levensnoodzakelijke goederen. En hoewel het land tijdens de twee jongste wereldoorlogen neutraal bleef en geen invasie gekend heeft, zijn de Zwitsers zich toch gaan indekken voor mogelijke problemen.

Dus worden er strategische voedselvoorraden aangehouden. Maar dat is duur. Daarom overwegen de Zwitsers nu om tegen 2022 koffie van de lijst te schrappen. Tot nog toe wordt er permanent 15.300 ton koffie achter de hand gehouden, naar schatting goed voor drie maanden koffieconsumptie van 8,5 miljoen Zwitsers. Maar hoe zit dat bij ons? Babette Moonen zoekt het uit. 

Brandstof en medicijnen

"Ik ben mijn zoektocht begonnen bij de Federale Overheidsdienst Economie, onze tegenhanger van de bevoegde Zwitserse instantie. Daar zei een woordvoerder me: ik denk dat we een strategische reserve brandstof en medicijnen inslaan. Maar eten? Misschien moet je eens naar Binnenlandse Zaken bellen."

"Bij Binnenlandse Zaken hoorde ik: goh, dat is niet echt onze bevoegdheid, bel eens naar het Crisiscentrum. Maar daar zei men me: daar houden wij ons niet mee bezig. Wij hebben wel weet van een strategische voorraad medicijnen, dat is 100% zeker, en ook brandstof. Maar voedsel? Daarvoor denken we dat je bij het FAVV, het Federaal Voedselagentschap moet zijn."

Even opzoeken... 

"Dus belde ik naar het Voedselagentschap, maar daar zei men me: mocht er een voorraad zijn, dan is het onze opdracht om na te gaan of de voedselveiligheid daarvan in orde is. Maar voorlopig weten wij niets over een voedselvoorraad. Misschien moet je je licht eens gaan opsteken bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid."

"Maar daar zeiden ze me: ik denk dat je bij het FAVV moet zijn. Ik zei: nee, want daar kom ik net vandaan. En toen zeiden ze: ok, we gaan het even voor je opzoeken... ik denk dat je bij de FOD Economie moet zijn. De cirkel was rond."

"Dan heb ik nog één keer naar de FOD Economie gebeld, en dan zeiden ze daar: er is volgens ons geen voedselvoorraad, maar er is wel slapende wetgeving waarmee de regering in tijden van crisis voedselvoorraden bij de Colruyts van deze wereld kan confisqueren. Dus wat er is in het land kan dan wel in beslag genomen worden, maar we hebben niet ergens een kluis met pasta en koffie en conservenblikken", besluit Babette Moonen.

Bron: vrtnws/nieuwe feiten

Herbeluister Babette Moonen over haar zoektocht

Lees ook: