"Er is niets pedagogisch aan een pedagogische tik!"

20 november 2017
Je kind een tik, een slag of een klets geven. Ook al doe je het slechts zelden, en ook al doe je het ‘zacht’: het is en blijft slaan, zegt Kind en Gezin. “En zolang het begrip ‘pedagogische tik’ bestaat, blijft het een valse houvast voor wie slaat.”

Vandaag vieren we het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind. Met daarin het recht van elk kind om beschermd te worden tegen elke vorm van geweld. Kind en Gezin wil daarom het begrip ‘pedagogische tik’ afschaffen. Een tik, slag, klets of pak rammel, zacht, hard, vaak of soms ... Het ís en blijft slaan. Er is niks opvoedkundig aan. En zolang het begrip ‘pedagogische tik’ bestaat, blijft het een uitvlucht voor wie slaat.

Een kind dat slaag krijgt, schrikt, heeft pijn, wordt angstig en onzeker. Op lange termijn leert een kind dat geweld ok is, dat slaan in een relatie kan en dat het recht om te slaan het recht van de sterkste is. Deze kinderen groeien vaker op met een laag zelfbeeld en weinig vertrouwen. Ze reageren op een negatieve manier op frustratie en onmacht.

Kind en Gezin beklemtoont positief ouderschap. Elk kind leert veel meer door aanmoediging, het goede voorbeeld, duidelijke regels en structuur en een concrete uitleg over welk gedrag gewenst is. Maak je verwachtingen dus duidelijk.

Dat is positief ouderschap en een geweldloze opvoeding.

Dreig je in een moment van onmacht, uitputting of frustratie toch de controle te verliezen? Dat is menselijk en kan iedereen overkomen. Ga dan op tijd naar een andere kamer om even af te koelen. Zoek online tips over positief ouderschap. Élk kind is dat waard. Positief ouderschap dus en nooit meer ‘pedagogische tik’.

Meer weten? Surf naar kindengezin.be

Lees ook: