Gynaecoloog waarschuwt: "We gaan geen inleidingen van bevallingen plannen voor meer kinderbijslag"

8 oktober 2018
© Pixababy
Op 1 januari middernacht maakt de aloude Vlaamse kinderbijslag plaats voor een nieuw berekeningssysteem. Wie in de eindejaarsperiode moet bevallen, is nu al aan het cijferen.

Vanaf 1 januari 2019 verandert het systeem van de Vlaamse kinderbijslag grondig. Kinderbijslag zal voortaan groeipakket heten. Alle kinderen zullen vanaf dan gelijkgeschakeld worden. In Vlaanderen zal elk kind een basisbedrag van 160 euro krijgen. De volgorde van geboorte in een gezin speelt niet langer een rol in het bepalen van de grootte van het bedrag.

Groeipakket vanaf klokslag 00:00

Kinderen die geboren worden voor 1 januari 2019 vallen nog onder het oude systeem en krijgen kinderbijslag. Kinderen die het levenslicht zien vanaf 1 januari, klokslag 00:00, krijgen het nieuwe groeipakket. Het gevolg is dat menig aanstaande ouder of nieuwbakken ouder die in de eindejaarsperiode zal bevallen nu al volop aan het rekenen is.

Een eerste kind dat in een gezin wordt geboren op 31 december krijgt 93 euro, een dag later 160 euro. Deze mensen zullen dus liever na 1 januari bevallen. Bij ouders die een tweede of derde kind verwachten, is het effect omgekeerd. Voor een tweede kind krijg je nu 173 euro, voor een derde 259 euro.

Voor deze gezinnen die de systemen zullen combineren, kan het dus beter zijn om nog in 2018 te bevallen. Bovendien komen nog een aantal andere factoren om de hoek kijken. In het oude systeem stijgen de bedragen met de leeftijd. Het nieuwe systeem is dan weer een soort bouwpakket waaraan je in diverse situaties toeslagen mag toevoegen.

“Zullen nooit vroege inleidingen plannen”

Jonge ouders hebben wel wat meer aan het hoofd, maar velen kunnen een rekensommetje niet laten. En in bepaalde gevallen durven ze te hopen op een geboorte voor of na Nieuwjaar.

Of ze die wens ook aan de gynaecoloog durven overbrengen? Johan Van Wiemeersch, woordvoerder van de Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie is er voorlopig gerust in. “We houden geen rekening met een babyboom voor of na Nieuwjaar. Heel gerichte vragen van patiënten hebben we nog niet gekregen. Maar natuurlijk is het daar ook wat te vroeg voor.”

Van Wiemeersch wil namens zijn vereniging in elk geval elke patiënt ontmoedigen om met vragen over mogelijk gunstige geboorteplanning op de proppen te komen. “Laat duidelijk zijn. We zullen om deze reden nooit vroege inleidingen of geboortes plannen. Toekomstige moeders moeten dit begrijpen."

"De regel is nu dat er gewacht wordt op de uitgerekende datum, de bekende 40 weken. We gaan zelfs over die periode als moeder en kind in goede conditie zijn, zo natuurlijk mogelijk."

“Het zijn net de vrouwen die vragen om vlugger te bevallen”

Toch heerst al decennia het gevoel dat de timing van bevallingen kan beïnvloed worden. Van Wiemeersch: “Gynaecologen of andere artsen hebben lange tijd de reputatie gehad om omwille van feestdagen, weekend of vakantie vrouwen onder druk zetten om snel binnen te komen en bevallingen in te leiden. Die indruk is gelukkig verleden tijd."

"Nu is het helemaal omgekeerd. Vrouwen vragen steeds vaker om sneller naar het ziekenhuis te komen omdat ze de zwangerschap beu zijn. Gynaecologen en kinderartsen hebben een soort verbond om hier uitdrukkelijk niet in mee te gaan. Het kan niet dat een baby vlugger op de wereld komt om niet-medische redenen.”

Beluister het interview met Johan Van Wiemeersch:

Bron: vrtnws.be en 'De Wereld Vandaag'

Lees ook: