"In het begin van mijn carrière maakte ik reclame voor anticonceptie"

3 april 2018
In het begin van zijn carrière verdiepte sportpsycholoog Jef Brouwers zich in de seksuologie en vooral in seksuele problematieken. Daar verwierf Brouwers toen enige bekendheid mee, want hij streed voor de seksuele ontvoogding.

"Aan de start van mijn carrière, eind jaren '70 tot begin jaren '80, was ik heel actief in het 'Centrum voor gezinsplanning en seksuele opvoeding'. Samen met een vriend ging ik toen heel Vlaanderen rond om mensen in te lichten over seksuele thema's zoals het belang van voorbehoedsmiddelen en hygiëne. Daarnaast gaf ik advies over ongewilde (tiener)zwangerschappen", zegt sportpsycholoog Jef Brouwers in "De Bende van Annemie". 

Ik maakte reclame voor het gebruik van condooms en andere voorbehoedsmiddelen

Brouwers werd ook heel vaak geconfronteerd met verplichte adopties op vraag van de ouders van tienermeisjes. "In die tijd waren er instellingen waar tienermeisjes werden achtergelaten en verplicht om hun kind af te staan. Die ouders en tieners kwamen dan ook naar het 'Centrum voor gezinsplanning en seksuele opvoeding'. Vanuit die bekommernissen gingen wij 's avonds overal in achterzalen van café's in Vlaanderen spreken over seksuele problematieken. In die tijd was dat ook echt nodig", vertelt Brouwers.

Publiek

Welk publiek kwam er dan naar zo'n avonden? "Er kwamen jongeren en bezorgde ouders die wilden voorkomen dat er problemen ontstonden met ongewenste zwangerschappen. Maar we voerden ook veel gesprekken over homoseksualiteit, zowel bij mannnen als bij vrouwen. Dat onderwerp hield ons sterk bezig omdat wij van de jaren '60 waren. Tijdens die jaren was de seksuele ontvoogding een algemeen onderwerp."

Complexe thema's

Brouwers praatte vaak met ouders en kinderen over hun wensen en bezwaren om een kind al dan niet te houden. "Mijn advies daarbij was: je moet het helemaal eens zijn met de beslissing die je neemt. Je kan geen beslissing nemen die ingegeven is door iemand anders. In die tijd was er dan ook een hevige discussie aan de gang rond abortus. De toenmalige minister van onderwijs Calewaert heeft een belangrijke rol gespeeld in het legaliseren van abortus en daar deden wij heel intens aan mee." 

"In de jaren '70 en '80 waren er ook al transgenders. Eén van de belangrijke onderwerpen was geslachtsverandering, wat toen vooral bij mannen aan de orde was. Die geslachtsingrepen vonden in die tijd plaats in Casablanca. Maar helaas gebeurden de ingrepen niet altijd onder de juiste omstandigheden, waardoor er vaak complicaties waren."

Dedramatiseren

Tijdens die voorlichtingsavonden had Brouwers heel wat demonstratiemateriaal bij; van spiralen tot allerlei middelen voor erectiestoornissen. Al was het publiek soms erg schaars... "Wij spraken meestal voor één tot tien man die uit interesse naar onze avonden kwamen. Er werd steeds vrij open gesproken over die seksuele thema's, wij namen dat niet te ernstig. Alles wat met psychologie te maken heeft, moet je namelijk eerst dedramatiseren om daarna iets te veranderen in de situatie van de persoon die beroep doet op een psycholoog", aldus Brouwers. 

Lees ook