"Ik ben uw engelke niet"

11 september 2018
VRT
Engelke? Zoeteke? Nee, met die woorden wordt de 91-jarige Maria liever niet aangesproken in het rusthuis waar ze verblijft.

Wanneer het niet meer lukt om zelfstandig te wonen en er geen familie is om bij in te trekken, gaan ouderen vaak in een woonzorgcentrum wonen. Vaak is dat wennen, want alles wordt er voor hen geregeld, maar echt frappant is dat de ouderen vaak als kinderen worden aangesproken en behandeld in het rusthuis. En dat vinden ze niet allemaal even fijn. Maria Verschueren kwam met haar 91 lentes naar de studio om voor eens en altijd duidelijk te maken dat ze niet wil aangesproken worden met verkleinwoordjes zoals 'mijn engeltje' of 'zoeteke'. En knuffels krijgen van de verzorgers apprecieert ze ook niet echt.

"Er wordt aan gewerkt"

An Uyttendaele is praktijklector verpleegkunde aan het UC Leuven Limburg en beaamt dat de verkleinwoordjes en betutteling van ouderen heel vaak voorkomt in rusthuizen.

Ik ben uw engelke niet!
Maria Verschueren

"Maar er wordt aan gewerkt", zo zei An Uyttendaele ook nog aan Karolien en Maria. "Er wordt nu heel veel aandacht besteed aan professionele communicatie tijdens de opleiding en we hebben ook een grote groep vrijwilligers die de studenten bijleren over communiceren met de mensen die ze verzorgen". Volgens An moeten scholen ook gaan samenwerken om het probleem aan te pakken en meer te gaan sensibiliseren.

In het woonzorgcentrum waar Maria verblijft, is het probleem ondertussen opgelost. "De verzorgers weten dat ze mij niet moeten betuttelen en ze spreken mij dan ook niet meer aan met 'zoeteke' en dergelijke. En daar ben ik blij om.

Lees ook: