Arbeidsinspectie: "De helft van de bedrijven volgt coronamaatregelen niet"
Afbeelding voor fragment: Arbeidsinspectie: "De helft van de bedrijven volgt coronamaatregelen niet"
3 maanden geleden

Geert De Poorter van de FOD Werkgelegenheid zegt dat zijn diensten al meer dan 20.000 bedrijven hebben gecontroleerd, om te kijken of de coronamaatregelen nageleefd worden. Bij de helft van de bedrijven worden inbreuken vastgesteld. Soms zijn dat kleine foutjes, maar op andere momenten ook grove schendingen van de coronamaatregelen.

Volgende fragmenten:
Laatste nieuwtjes
Gerelateerde Programma's