Waarom staakt de vakbond ACOD vandaag?

27 februari 2018
De socialistische overheidsvakbond ACOD staakt vandaag. De vakbond wil druk zetten op de regering, die nog aan een lijst werkt van zware beroepen. Die lijst is belangrijk, want wie een zwaar beroep uitoefent, zal later wat vroeger met pensioen kunnen gaan.

Om de reden voor de staking goed te begrijpen, moeten we even terug in de tijd. De regering-Michel heeft de afgelopen jaren gewerkt aan een hervorming van de pensioenen. In die hervorming viel vooral de pensioenleeftijd op, die wordt de komende jaren opgetrokken van 65 naar 67.

Wat ook in de pensioenhervorming staat, is de bepaling "zware beroepen". Wie een zwaar beroep uitoefent, zou immers wat vroeger met pensioen kunnen gaan. Het lobbywerk over wat een zwaar beroep is, kon in alle hevigheid losbarsten.

Wat is een zwaar beroep?

De regering is ondertussen blijven onderhandelen over deelaspecten van het pensioenakkoord. Onder andere over die lijst met zware beroepen. Wat is een zwaar beroep? Hoe zwaar weegt zo'n beroep door voor de pensioenberekening?

Het nieuwe pensioen zal werken volgens een puntensysteem. Een gewerkt jaar = een punt. Wie dus een zwaar beroep uitoefent, zal meer punten krijgen per gewerkt jaar en hoe zwaarder het beroep, hoe hoger het aantal punten.

Er zijn nog weinig zekerheden, maar de regering denkt aan drie basiscriteria voor een zwaar beroep: fysiek zware arbeid, onregelmatige uren en beroepen met een veiligheidsrisico én een bijkomend criterium: stress.

Wat vreest de ACOD?

De staking van de ACOD vandaag is dus vooral om druk te zetten op de federale regering, want er is nog geen akkoord binnen de regering over de bepaling zware beroepen. De ACOD baseert zich dus op eerdere (niet goedgekeurde) voorstellen voor haar bezwaren/eisen:

  • De regeling die de regering uitwerkt, moet van toepassing zijn op zowel ambtenaren als contractuelen (bij de overheid en in de privésector)
  • De ACOD vreest dat beroepen met een hoge psychosociale belasting (werken met kwetsbare jongeren, zorgbehoevenden) uit de boot zullen vallen
  • Iemand zou 5 jaar een zwaar beroep moeten hebben uitgeoefend om aanspraak te maken op extra punten. De vakbond hamert erop dat gelijkgestelde periodes (bijvoorbeeld een zwangerschap) moeten meetellen
  • De ACOD vreest voor leeftijdsdiscriminatie, dat dus de leeftijd op het moment van aanwerving de eventuele pensioenbonus zal beïnvloeden
  • De socialistische bond vreest ook dat het uiteindelijk zal uitdraaien op een besparingsoperatie en een verlaging van de pensioenen


De ACOD staat er vandaag alleen voor. De liberale vakbond ACLVB en de christelijke bond ACV staken niet mee. Het ACV noemt de staking "voorbarig en onnodig, want de regering moet nog concrete voorstellen op tafel leggen."

Bron: vrtnws.be

Wat is een zwaar beroep? Herbeluister het debat tussen Vincent Van Quickenborne (pensioenspecialist Open VLD) en Chris Reniers (ACOD):

Lees ook: