Wat als iedereen dezelfde taal sprak?

30 januari 2019
“Als iedereen, van Afrika tot in Amerika, zijn kinderen vanaf de geboorte een eenheidstaal als Esperanto leert, dan zou de wereld er veel beter aan toe zijn.” Het was een quote die vorige week opnieuw opdook in het ‘in memoriam’ van Etienne Vermeersch, een van Vlaanderens meest invloedrijke filosofen. Zou de wereld inderdaad beter af zijn met een eenheidstaal? Hoe haalbaar en wenselijk zou dat zijn?

Zijn er eigenlijk nog veel “esperantisten”? Wat drijft hen om het Esperanto te leren? Is het met hetzelfde ideaal als Vermeersch voor ogen? We leggen het voor aan André Staes, lid van de Vlaamse Esperantobond.

Lucas Derycke maakte recent nog de theatervoorstelling “Esperanto” (Het Nieuwstedelijk). Waarom raakte hij erdoor gefascineerd? Zijn voorstelling speelt zich deels af in vluchtelingenkamp. Zou dat bijvoorbeeld een plaats zijn waar het makkelijker communiceren was als iedereen dezelfde taal sprak?

Isabelle is een tweetalige Belgische, maar haar man Shiraz is van Pakistan afkomstig en zijn moedertaal is (oa) het Urdu. Het is de taal waarin hij in gedichten zijn diepste zielenroerselen kan beschrijven. Hoe gaan ze als koppel om met die taalkloof, leidt het soms tot misverstanden? Een reportage van Lotte De Caluwé.

Is ook een taalfilosoof vandaag de dag het idee van Etienne Vermeersch genegen om te streven naar één universele taal om meer eenheid in de wereld te bewerkstelligen? Een gesprek met taalfilosoof Filip Buekens (KULeven)

Foute vertalingen kunnen bijzonder grappig zijn. Maar kunnen soms ook ernstigere gevolgen hebben. Een overzicht door Vincent Byloo.

Misschien hebben we in de toekomst helemaal geen eenheidstaal meer nodig om elkaar goed te kunnen begrijpen als de automatische vertaalsystemen erin slagen om sneller en beter te worden? Vincent Vandeghinste (KULeuven) doet onderzoek naar automatische vertaalsystemen.

Lees ook: