Werpt coronacrisis vrouwen en mannen terug naar jaren 50? "Nu hét moment om over taakverdeling thuis te praten"

5 mei 2020
© CoWomen (via Unsplash.com)
Zijn het in deze coronacrisis vooral moeders die hun kinderen begeleiden bij hun schoolwerk? En ook nog eens mondmaskers naaien? En zelf thuiswerken? Steken aloude genderpatronen met andere woorden weer de kop op? "Ga nu het gesprek aan over een betere verdeling van de lasten thuis", adviseren experts in 'De Wereld Vandaag'.

Te oordelen aan de lange files voor de stoffenwinkels zijn het vooral vrouwen die het stof van de naaimachine blazen dezer dagen. Ook het thuisbegeleiden van schoolgaande kinderen komt vooral op de schouders van vrouwen terecht, lijkt het. Daar zou dringend onderzoek naar moeten gebeuren, zegt Bieke Purnelle, directeur van Rosa, kenniscentrum voor gender, feminisme en gelijke kansen in 'De Wereld Vandaag'.

Uit eerste bevragingen blijkt inderdaad dat vrouwen meer zorgtaken op zich nemen tijdens de lockdown. Terwijl ze in "normale" tijden al meer dan dubbel zoveel huishoudelijk werk doen dan mannen. Maken we een comeback van het traditionele rollenpatroon mee? Zijn we wakker geworden in de jaren 50?

Ongelijkheid komt scherper naar voor tijdens een crisis

Zo erg is het niet, vindt Purnelle, maar het is wel zo dat “bestaande ongelijkheid nog scherper naar voren komt in tijden van crisis.”

Wim Schotsmans, alleenstaande vader van vier kinderen en actief in de organisatie 'Vaderklap', beaamt: "Het gaat over een eeuwenlange klassieke rolverdeling en over ingesleten gewoonten." Ook tijdens deze crisis kunnen bepaalde gewoonten zich installeren, "en dan is het lastig om die terug te schroeven."

Nu is het moment om te praten

En toch is er hoop. "Deze crisis kan een katalysator zijn voor een meer gelijke rolverdeling," hoopt Schotsmans. Ons hoofd staat er misschien niet naar, maar "nu is het moment om het gesprek aan te gaan thuis" over lusten en lasten. "Die vraag komt ook van de vaders," zegt Wim Schotsmans. De crisis biedt dus kansen. "Het is niet omdat het in een gezin al tien jaar zo gaat, dat dat het enige zaligmakende systeem is." 

Geef vaders de ruimte

Bieke Purnelle van Rosa is blij dat vaders bereid zijn om meer taken op zich te nemen, maar dat is ook afhankelijk van wat werkgevers beslissen of van verwachtingen en normen. "Geef vaders de ruimte," vraagt Purnelle. Hoe dan ook moet bij alle coronamaatregelen ook het perspectief worden meegenomen van éénoudergezinnen, voor meer dan 80 procent bestaand uit moeder en kind(eren).

Beluister het gesprek met Bieke Purnelle en Wim Schotsmans:

Bron: vrtnws.be en 'De Wereld Vandaag'

Lees ook: