Zijn toelatingsproeven geneeskunde nog een goed idee nu er een tekort aan (huis)artsen is?

5 juli 2022
© Unsplash
4.643 kandidaten leggen vandaag het toelatingsexamen geneeskunde af. Maar enkel de 1.276 beste kandidaten mogen aan de opleiding geneeskunde beginnen. Dat aantal moet dringend naar omhoog, klinkt het in de sector. Want er is nu al een structureel tekort aan artsen en dat zal de komende jaren alleen maar erger worden. Dat bevestigt ook Dirk Devroey, professor huisartsengeneeskunde, in 'De Ochtend'.

Op 72 plaatsen in Vlaanderen proberen vandaag 4.643 kandidaat-artsen hun toegangsticket te scoren voor de opleiding geneeskunde. Toch zal slagen voor de proef niet voldoende zijn. Alleen de 1.276 beste kandidaten mogen aan de opleiding beginnen. 

Veel artsen vinden dat aantal bijzonder laag. Want op heel wat plaatsen zijn er nu al artsen te kort. Dat bevestigt ook Dirk Devroey, professor huisartsengeneeskunde aan de VUB in 'De Ochtend'. "In de eerste plaats merken we vooral een tekort in de huisartsgeneeskunde. Er zijn onvoldoende huisartsen om elk dorp nog van een arts te voorzien. Maar ook in ziekenhuizen wordt het steeds moeilijker om specialisten te vinden. Het gaat dan om specialisaties als anesthesie, radiologie, geriatrie en intensieve geneeskunde."

Pensioenen en pandemieën

Het structureel tekort aan artsen zal de komende jaren alleen nog maar toenemen. "Veel artsen gaan met pensioen. We hadden gehoopt op een taakdelegatie waarbij verpleegkundigen taken zouden kunnen overnemen van de huisartsen. Maar ook daar zijn tekorten. En dus wordt het probleem alsmaar groter", aldus Devroey.

Volgens hem moet er nu ingegrepen worden, voor het te laat is. "Je moet nu rekening houden met de variabelen die binnen tien jaar zullen bepalen of er voldoende zorgaanbod is of niet. Als je rekening houdt dat er nog een vergrijzing op ons afkomt of dat er nog pandemieën op ons zouden kunnen afkomen... Dan moeten we echt wel zorgen dat er voldoende zorgaanbod is."

Lees verder onder de foto

Dirk Devroey (© VRT)
Dirk Devroey (© VRT)

Aangepaste instroom van artsen

Toelatingsexamens geneeskunde organiseren blijft nuttig, vindt Devroey. "Je maakt zo een goede selectie van wie kans maakt om de geneeskundestudies gunstig af te ronden en wie niet. Als je de 4.643 kandidaten allemaal zou toelaten, krijg je een overrompeling en kan je de kwaliteit van het onderwijs niet meer garanderen."

Toelatingsexamens zijn nog nuttig.

Maar het aantal studenten dat ook effectief mag beginnen aan de opleiding moet volgens hem dringend opnieuw met een vergrootglas bekeken worden. Zeker voor Vlaanderen."Anders krijgen we echt een probleem. Ook in Brussel zijn er trouwens veel te weinig Nederlandstalige artsen."

Devroey pleit er ook voor om de Europese regelgeving aan te passen in het voordeel van de kandidaat-artsen uit ons land. Om hen optimale kansen te geven om aan die studies geneeskunde te kunnen beginnen. "Artsen uit andere Europese landen kunnen nu met hun diploma ook in België geneeskunde komen uitvoeren. Zo worden tekorten enigzins ingevuld, maar niet met mensen die bij ons opgeleid zijn. Ze hebben ook niet dezelfde kwaliteitsnormen die wij stellen aan artsen. Het zijn vaak ook mensen die geen Nederlands spreken, dus dat is weer een bijkomende moeilijkheid."

Andere oplossingen?

Er gaan stemmen op om kandidaat-artsen al van het begin van hun opleiding te laten kiezen voor een specialiteit om zo beter op de noden te kunnen inspelen. Maar daar is Devroey niet meteen voorstander van. "Zuiver mathematisch bekeken zou dat een oplossing kunnen zijn. Maar je kan moeilijk mensen op hun 18e al laten beslissen welke specialiteit ze later zullen doen. Dat bepalen ze meestal pas nadat ze stages gedaan hebben."

De Vlaamse regering zoekt ook mee naar oplossingen om het huisartsentekort weg te werken. Ze wil huisartsen stimuleren om sneller personeel aan te nemen, zoals een onthaalmedewerker of praktijkverpleegkundige. De regering voorziet daarvoor een financiële tegemoetkoming.

Het gaat om een ondersteuningspremie van maximaal 7.400 euro als tegemoetkoming in de loonkost van een praktijkmedewerker. Die ondersteuningspremie van 7.400 euro kan verhoogd worden met 800 euro als de huisarts een opleiding voorziet voor die medewerker.

Daarnaast zullen huisartsen vanaf volgend jaar een renteloze lening kunnen afsluiten van maximaal 10.000 euro om hun praktijk aan te passen als ze een praktijkverpleegkundige of administratieve kracht aanwerven. Ze kunnen daarmee een werkplek voor die persoon creëren.

En wat met de tandartsen?

Morgen is het de beurt aan de 1.218 kandidaat-tandartsen. 788 kandidaten doen zowel aan het toelatingsexamen geneeskunde als aan dat voor tandarts mee. Zij moeten op voorhand wel aangeven welke opleiding hun voorkeur geniet, als ze toegelaten zouden zijn voor de beide opleidingen.

Bron: vrtnws.be en 'De Ochtend'

Lees ook