Zuhal Demir (N-VA) na studie over koopkracht: "Sociale voordelen uitbreiden voor mensen met laag inkomen"

21 mei 2019
© Radio 1
N-VA-parlementslid Zuhal Demir wil de sociale voordelen uitbreiden voor mensen met een laag inkomen. Dat zei ze in een debat met Sp.a-parlementslid Meryame Kitir in 'KIES19'. Daarmee reageert ze op de studie rond koopkracht van enkele Leuvense economen voor VRT NWS.

Wie langdurig werkloos of gepensioneerd is, heeft de voorbije 5 jaar amper aan koopkracht gewonnen. Dat blijkt uit nieuwe berekeningen van Leuvense economen, die de impact onderzochten van het federale regeringsbeleid op de koopkracht van werkenden, werklozen en gepensioneerden. Maar ook mensen met een laag inkomen gaan er amper op vooruit.

Volgens N-VA parlementslid Zuhal Demir heeft deze regering heel wat maatregelen genomen. "We hebben zo veel mogelijk mensen aan het werk geholpen." SP.A-parlementslid Meryame Kitir gooit daartegen in dat de "ongelijkheid gaat toenemen". "Mensen met lage lonen, met uitkeringen, met pensioenen zijn er niet op vooruit gegaan. Zo'n maatregel doorvoeren is bewust mensen achterlaten. Vroeger was het hebben van een job de ultieme manier om uit de armoede te geraken, nu niet meer."

(lees verder onder de foto)

Zuhal Demir

Daar wil Demir iets aan doen. "We hebben in eerste instantie inderdaad gefocust op de werkenden en we moeten verder. Het is inderdaad zo dat de mensen die werken, zeker de laagste lonen het moeilijk hebben. We moeten de sociale voordelen voor mensen met een laag inkomen uitbreiden, net zoals we al bij de hervorming van de kinderbijslag deden. Daar hebben we de sociale toeslag niet alleen voor werklozen, maar ook voor mensen met een laag inkomen toegankelijk gemaakt. We moeten eens kijken welke sociale voordelen er bestaan, en die niet enkel van het uitkeringsstatuut afhankelijk maken maar ook van de hoogte van het inkomen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan sociale voordelen rond energie, of sociale voordelen rond abonnementen zoals de NMBS of kinderopvang", aldus Demir.

Meryame Kitir reageert dat SP.A vooral wil dat werken terug loont. Ze herhaalt hun voorstel om de minimumlonen en -pensioen te verhogen. "We willen dat het minimumloon opgetrokken wordt tot 14 euro, omgerekend 2.300 euro bruto per maand. Wij focussen bewust op het brutoverhaal en niet op het nettoverhaal, want we zitten in een systeem waar pensioenen en uitkeringen daarop berekend worden. En anders gaan de pensioenen nooit stijgen."

Wij focussen bewust op het brutoverhaal en niet op het nettoverhaal, want we zitten in een systeem waar pensioenen en uitkeringen daarop berekend worden

(lees verder onder de foto)

Meryame Kitir

Maar daar is Demir het allesbehalve mee eens. "Het is belangrijk dat je netto méér overhoudt, vandaar stellen we voor om de belastingschijf van 45 procent, waar mensen al snel aanzitten, af te schaffen."

Over de pensioenen: "Willen dat er gekeken wordt naar de loopbaanjaren" versus "Dertiende maand geven"

Over de pensioenen is er de voorbij weken al veel gezegd en geschreven en ook in dit debat komen Demir en Kittir er nog kort op terug. SP.A wil een minimumpensioen van 1.500 euro voor iedereen na 42 jaar werken. "We moeten langer werken, dus de vraag is hoe je mensen gaat overtuigen om dat te doen. Nu maak je mensen onzekerder. Ze weten niet meer in welk jaar ze met pensioen kunnen, waarvoor ze werken. Er is geen draagvlak om de pensioenen nog meer te verhogen. Wij willen dat er gekeken wordt naar de loopbaanjaren. Dat is haalbaar én betaalbaar."

En ook Demir benadrukt dat haar partij de pensioenen wil laten stijgen. "Daar is een plan voor: een dertiende maand geven aan 800.000 gepensioneerden. Dat is haalbaar en betaalbaar. Ik ben dat riedeltje over de pensioenleeftijd eigenlijk beu", haalt ze uit. "Als de traditionele partijen werk gemaakt hadden van de pensioenen, zaten we hier nu niet."

Bekijk het integrale debat:

Bron: vrtnws.be en 'KIES19'

Lees ook: