"Een compliment kost niets, terwijl het van onschatbare waarde is voor wie het ontvangt"

3 april 2018
Dagelijks hoort klinisch psycholoog Leslie Hodge wel iemand vertellen dat ie zich niet gewaardeerd voelt. Niet door de familie, en al zeker niet op het werk. Ze houdt een pleidooi voor meer appreciatie.

"Mijn baas waardeert me niet. Hij komt me enkel wijzen op een fout. Nooit komt hij langs om me te complimenteren. Dat ik hard werk en mezelf soms in bochten wring om iets te doen slagen lijkt vanzelfsprekend. Ook bij mijn familie ervaar ik dat gevoel. De post uit de bus halen als ze op reis zijn, de hond uitlaten, ... ik doe het allemaal en ik vind het oké. Maar is een dankjewel of enige vorm van appreciatie zo veel gevraagd?"

De dertiger voor me op de sofa vertelt over het gebrek aan waardering dat hij ervaart. Zijn discours hoor ik dagelijks. We voelen ons massaal niet gewaardeerd. Niet door onze familie en al zeker niet op het werk.

We hebben in onze maatschappij dan ook de neiging om te focussen op alles wat misgaat. We besteden er sneller en meer aandacht aan. We klagen er over. We willen het veranderen en verbeteren.

Uiteraard is er niets mis met verbetering. Maar alles wat goed loopt mag niet vergeten worden. Waardering is essentieel.

Op het werk kan het tot ontslag leiden als iemand zich niet gewaardeerd voelt. Een studie bij Jordaanse verpleegkundigen toont aan dat de ze meer geneigd waren om te blijven werken in het ziekenhuis naarmate ze meer waardering kregen. Verder werd duidelijk dat erkenning diende als buffer voor hun stresserende job. Uit een Amerikaans onderzoek blijkt ook dat mensen veel minder tevreden zijn in hun job als ze minder gewaardeerd worden.

Appreciatie heeft niet enkel een invloed op werkrelaties, ook vriendschaps- en liefdesrelaties lopen stuk bij een gebrek. Appreciatie heeft een sociale functie en het versterkt relaties. Onderzoek bij eerstejaarsstudenten aan de Virginia Universiteit toont dat de eerstejaars die veel appreciatie ervoeren van hun toegewezen "meter", zich beter voelden op de universiteit en later ook een betere band met die meter ontwikkelden. Waardering speelt dus een rol bij het vormen van relaties, maar ook bij het onderhouden ervan.

Als je waardering toont of iemand complimenteert geef je die ander een goed gevoel. Een compliment zou het beloningscentrum in ons brein activeren. Bij een compliment, ontvangt je brein een shot dopamine en dat geeft je een goed gevoel. Wanneer je iemand complimenteert krijg je dus een gelukkigere en meer gemotiveerde medemens.

Daarbij word je zelf toch ook blij van iemand te complimenteren en zijn positieve reactie te zien.

Bij deze sluit ik mijn pleidooi voor meer appreciatie af. Wees dankbaar voor alles wat goed loopt. En laat het zien. Een compliment kost niets, terwijl het van onschatbare waarde is voor wie het ontvangt. Toon dus wat vaker die appreciatie en geef gewoon dat compliment.

Leslie Hodge is klinisch psycholoog en journalist, ze heeft een praktijk Strong Mind in Antwerpen en is auteur van het boek ‘Verborgen Kopzorgen’ . Ze is een van de vaste columnisten voor radio1.be

Lees ook: