"Genkenaars leven te veel op aparte eilanden"

11 oktober 2018
Zuhal Demir - kandidaat-burgemeester voor de N-VA in Genk - pleit ervoor om een "Genkertoets" in te voeren bij beslissingen door het gemeentebestuur. Die toets zou moeten bijdragen aan een vlotter samenleven tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Huidig burgemeester Wim Dries (CD&V) past zo'n toets naar eigen zeggen al jaren toe.

De bevolking van de Limburgse stad Genk is erg divers: meer dan de helft van de Genkenaars is van buitenlandse herkomst. Volgens burgemeester Wim Dries geeft het inderdaad wat spanningen "als de hele wereld in je stad leeft". "Maar we leven respectvol samen met duidelijke afspraken. We hebben daar de afgelopen jaren op ingezet, onder meer door verenigingen te steunen om samen te werken. Zo slagen we erin om veel bruggen te bouwen. Want daar komt het op neer: hoe gaan we in Genk genken?"

Zuhal Demir - huidig federaal staatssecretaris van Gelijke Kansen - verhuisde van Antwerpen terug naar haar geboortestad Genk om een gooi te doen naar de burgemeesterssjerp. Ze maakt zich naar eigen zeggen grote zorgen. "Ik ben zelf dochter van een mijnwerker. In de tijd van de mijnen woonden we letterlijk samen. Italianen, Turken, Grieken... Tegenwoordig zie je dat we op eilanden leven. Als we willen dat we één grote Genkse gemeenschap zijn, ieder met zijn eigen identiteit, gaan we daar volop moeten inzetten."

Eilandmentaliteit 

Concreet stelt kandidaat-burgemeester Demir voor om een "Genkertoets" in te voeren bij elke beslissing die het gemeentebestuur neemt. "Als we een beslissing nemen, moeten we ons afvragen: draagt dat bij tot het harmonieus samenleven of gaat dat naar een eilandenmentaliteit?" In dat licht bekritiseert Zuhal Demir de beslissing van het huidige bestuur om de Grijze Wolven te subsidiëren voor 80.000 euro. "Dat is een ultranationalistische fascistische organisatie. Ik zou dat niet subsidiëren. Ook een organisatie die pleit voor witte suprematie, subsidieer je toch niet?"

Burgemeester Wim Dries wijst erop dat die subsidie is gebeurd vanuit een goedgekeurd reglement. "Dat reglement is ook door N-VA Genk mee goedgekeurd. Verenigingen die voldoen aan dat reglement, subsidiëren wij. Daar zijn inderdaad conservatieve en nationalistische verenigingen bij, maar zo zorgen we ervoor dat we met die verenigingen in overleg gaan en kunnen we duidelijke afspraken maken. Ga je voor garageverenigingen of zorg je ervoor dat je weet wat er leeft in de stad?"
Over de ‘Genkertoets’ om segregatie tegen te gaan, stelt burgemeester Dries dat het bestuur "al jaren" zo'n toets toepast.

Dries: "Ik word geen schepen onder burgemeester Demir" 

Wim Dries is intussen al sinds 2009 burgemeester van Genk. Mocht de kiezer op 14 oktober de kaarten anders leggen, zou hij dan eventueel schepen willen worden onder burgemeester Demir? "Voor mij is dat geen optie", antwoordt Dries duidelijk. "Als je negen jaar burgemeester bent en je moet daarna als schepen fungeren... dat zal niet werken."

Zuhal Demir van haar kant heeft in de eerste plaats burgemeesterambities, maar ziet zich eventueel ook als schepen functioneren onder een burgemeester van een andere partij. "Als de kaarten zodanig zijn geschud dat een andere partij de grootste is en wij kunnen daar in stappen en ons programma uitvoeren, dan wil ik heel gerust in dat schepencollege gaan en stoppen als staatssecretaris." Voor Demir is het belangrijk dat er geen "coalitie van de verliezers" komt. "Als de Genkenaar een keuze maakt, moet dat gerespecteerd worden en dat was in 2012 niet het geval."

Herbeluister het debat

Lees ook: