Hoogleraar gynaecologie stelt vaginale bevalling in vraag: "Vrouwenlichaam steeds minder geschikt om kinderen te baren"

11 februari 2020
© Sharon McCutcheon (via Unsplash.com)
"We moeten af van het idee dat een vaginale bevalling het meest natuurlijk en dus het beste is." Die opvallende stelling poneerde hoogleraar gynaecologie Bas Veersema in een toespraak in Utrecht. In 'Nieuwe Feiten' ging hij er dieper op in.

“De mens mag en moet anders bevallen dan de overige primaten, bijvoorbeeld de aap”, vertelt Bas Veersema, gisteren benoemd tot hoogleraar gynaecologie in Utrecht in ‘Nieuwe Feiten’. We hebben altijd veel vakkundige professionele hulp nodig van een verloskundige of een arts om verantwoord te kunnen bevallen. “In de ontwikkeling zijn bepaalde eigenschappen uitgeselecteerd om de mens betere kansen te geven om te overleven als soort. Doordat wij rechtop lopen hebben we een smaller bekken en zit er een kromming in. Daardoor moet een kind voor het geboren wordt eerst nog een draai maken van 90° om in de grootste diameter te kunnen passeren. Bij dieren gaat het hoofdje van het kalfje of van de baby gewoon rechtdoor.”

Sneller keizersnede?

Momenteel wordt bij ons pas in uiterste nood overgegaan tot keizersnede. Moet dat dan vaker gebeuren? “Nu moeten we achteraf soms constateren dat er beter een keizersnede had plaatsgevonden als een vrouw bijvoorbeeld een zwaar letsel aan haar bekken overhoudt aan een bevalling. Ik zou graag willen dat we de handen in elkaar slaan om vooraf beter te kunnen selecteren wat het risico voor de vrouw is om vaginaal te bevallen", zegt Veersema.

Vrouwen die bevallen zijn met een keizersnede hebben veel minder klachten op latere leeftijd

Kunnen we die risico’s berekenen? “Dat hebben ze in Zweden al gedaan en dat gaan wij nu ook proberen. In Zweden kunnen ze makkelijker aan de gegevens van hun inwoners. Ze hebben bij vrouwen die bevallen zijn van slechts één kind gekeken op welke manier ze bevallen zijn, via keizersnede of vaginaal, om dan te zien welke vrouwen op latere leeftijd last kregen van hun bekkenbodem. Verzakking of incontinentie bijvoorbeeld. Daarin zie je een heel groot verschil: vrouwen die bevallen zijn met een keizersnede hebben veel minder klachten op latere leeftijd, en hun hoeveelheid klachten is gelijk aan die van vrouwen die nooit bevallen zijn.”

We denken dat een keizersnede heel veel risico's inhoudt, maar dan vergeten we de risico's van een vaginale bevalling voor een vrouw op latere termijn. Onze levensverwachting is veel langer, zo’n 86 jaar, met het gevolg dat een vrouw die in haar overgang is, veel meer last heeft van klachten waar ze dan nog gemiddeld 36 jaar mee moet leven.

Krijgen we meer keizersnedes?

Dus dan gaan we hoe dan ook naar meer keizersnedes? Veersema benadrukt dat het niet de bedoeling is om meer keizersnedes uit te voeren. Er moet ook aandacht besteed worden aan de vrouwen die een keizersnede krijgen waarbij het onnodig is. “Het is de bedoeling om de kwaliteit van leven van zowel de moeder als de baby te verbeteren op lange termijn.”

Meer weten? Beluister het integrale gesprek in ‘Nieuwe Feiten’:

Lees ook: