Mogen rechters geen berichten liken?

8 maart 2021
Dries Van Langenhove wil onderzoeksrechter Annemie Serlippens wraken. Uit tweets zou blijken dat Serlippens niet onpartijdig is. Mogen rechters wel actief zijn op sociale media? Voormalig rechter Edwin Van Fraechem vertelt er meer over in 'Nieuwe feiten.'

(Onderzoeks)rechters mogen gerust actief zijn op sociale media, zegt voormalig rechter en voorzitter van het hof van assisen in Antwerpen Edwin Van Fraechem.

Want, zo legt Van Fraechem uit, “in principe is er het recht op vrije meningsuiting”. “Maar dat recht is niet absoluut. Iedere burger heeft ook het recht op een eerlijk proces, volgens artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.”

En dat betekent dat rechters de plicht hebben tot terughoudendheid. Door bepaalde tweets te schrijven of te liken kan daarbij de schijn van onpartijdigheid in het gedrang komen. “Men moet zich onthouden van commentaar op zaken die men bijvoorbeeld behandelt”, aldus Van Fraechem, “maar ook in het uiten van politieke, filosofische, religieuze of morele ideeën.”

“Dat is namelijk heel gevaarlijk voor de onafhankelijkheid van de rechter. Dat is het gevaar van Twitter.” Want, zo merkt Van Fraechem op, dat is mogelijk voer voor advocaten. In rechtszaken kunnen ze namelijk de profielen van rechters op sociale media onder het vergrootglas leggen en kijken of er niets wijst op enige partijdigheid.

Beluister het gesprek met Edwin Van Fraechem in 'Nieuwe Feiten' via Radio 1 Select

Bron: vrtnws.be en 'Nieuwe Feiten'

Lees ook: