Onderzoek KU Leuven toont aan: "Elke extra sluitingsdag scholen veroorzaakt leervertraging"

27 januari 2021
© Dirk Waem (Belga)
Door de coronacrisis lopen heel wat kinderen leerachterstand op. Uit nieuw onderzoek van de KU Leuven blijkt dat het Nederlands van leerlingen er op achteruit gaat, élke dag dat er geen les is op school.

Na de lockdown in de lente van vorig schooljaar, mochten de leerlingen mondjesmaat weer naar school. Voor de zesdejaars van het lager onderwijs kon dat in principe weer vanaf 14 mei. Maar niet in elke school was het mogelijk om halsoverkop de nodige coronamaatregelen in te voeren.

In de ene school konden leerlingen daarom meteen weer voltijds les volgen, in de andere kregen ze nog een tijdje deeltijds afstandsonderwijs. De gegevens van die extra dagen afstandsonderwijs zijn nu naast de studieresultaten gelegd. Vergelijken kan omdat het Katholiek Onderwijs Vlaanderen elk jaar alle laatstejaars onderwerpt aan dezelfde toetsen.

De leerachterstand is enkel te zien bij taal, niet bij wiskunde.

De onderzoekers stelden vast dat de resultaten voor Nederlands dalen, per dag extra afstandsonderwijs. "Het begrijpend lezen is minder goed, als er niet fysiek op school wordt lesgegeven. En de daling is significant per extra sluitingsdag", benadrukt KUL-onderwijseconoom Kristof De Witte.

Opvallend is wel dat dat niet geldt voor wiskunde. "Voor rekenen zien we geen significant verschil bij afstandsonderwijs, oefeningen geven en herhalen is voor dat vak makkelijker. Voor taal is de groep van leerlingen - de peergroup zoals ze dat noemen - belangrijker en dat kan met afstandsonderwijs niet op dezelfde manier."

Niet voor alle leerlingen is afstandsonderwijs een probleem, geeft de onderzoeker nog mee: "voor een deel van de leerlingen die heel nieuwsgierig zijn en eerder introvert is er zelfs leerwinst geboekt. Zij gedijen in een situatie van afstandsonderwijs. Maar voor veel meer leerlingen is dat niet het geval."

Ook voor de gemiddelde leerling zal de leerachterstand wegwerken heel moeilijk zijn.

De leerachterstand wegwerken is moeilijk. "In theorie kan dat natuurlijk, maar in de praktijk blijkt het lastig", zegt De Witte. "We zien dat ook waar in het verleden in het onderwijs lange tijd stakingen geweest zijn, zoals in Wallonie of in Argentinië bijvoorbeeld. De achterstand bleef daar voor een groot deel van de leerlingen en dat had gevolgen op lange termijn." 

Niet alleen kwetsbare leerlingen getroffen

De leervertraging treft de kwetsbare leerlingen het hardst. "Maar we zien dalende resultaten voor taal bij een zeer brede groep leerlingen", zegt De Witte. "Ook voor de gemiddelde leerling zal - vrees ik - de leerachterstand wegwerken heel moeilijk zijn in de praktijk."

De gevolgen op lange termijn zijn niet te onderschatten volgens de onderwijseconoom van de KULeuven. "Voor de betrokken leerling gaat het bijvoorbeeld om levenslang een lager inkomen. Maar ook de maatschappij draagt de gevolgen. Meer kans op werkloosheid en/of een lager inkomen geeft minder (economische) groei.”

Extra argument om onderwijs niet te sluiten

Het onderzoek zal zonder twijfel ook mee op tafel gelegd worden bij het onderwijsoverleg. Vandaag wordt daar bekeken of er eventueel nog extra coronamaatregelen nodig zijn. De onderzoekers van de KU Leuven en Katholiek Onderwijs Vlaanderen pleiten ervoor om "alles wat mogelijk is te doen om de scholen open te houden. De voordelen van les te laten doorgaan op school zijn immens."

Ook Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts blijft zich inzetten om de scholen maximaal open te houden.

Beluister het gesprek met onderwijseconoom Kristof De Witte in 'De Ochtend':

Bron: vrtnws.be en 'De Ochtend'

Lees ook: